Donateur

Overweegt U dit jaar nog een een schenking aan Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed? Onze stichting geniet bij de belastingdienst de Culturele ANBI status onder RSIN 857942827.

JAN Accountants & Belastingadviseurs heeft speciaal voor particulieren en bedrijven onderstaande notitie gemaakt. Hierin staan precies de fiscale voordelen omschreven voor de belastingaangifte 2020.

Donaties kunt u richten aan:

Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed

IBAN: NL80ABNA0253185416 

o.v.v. ‘Donatie St. VNCE en Uw Naam’