Het bestuur van de stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed

Het bestuur bestaat uit:

Paul Reijnen, voorzitter 
Christiaan Soeteman, secretaris
Con Zwinkels, Penningmeester

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Het bestuur is per mail bereikbaar op info@vnce.nl

Vergaderingen, notulen en financiën zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.vnce.nl