Doelstelling

“De Stichting heeft als doel: Het aankopen, restaureren en beheren
van historische vliegtuigen die een rol gespeeld hebben in de
Nederlandse vlieghistorie, opdat het behoud daarvan gewaarborgd wordt
en het erfgoed gepresenteerd kan worden aan het nageslacht.”